Биляна / Инго пърформанс

Real time composition performance

Биляна Вучкова (музика), Ingo Reulecke (танц)

Това, което Биляна и Инго правят е част от Echtzeitmusik сцената, която се създава през последните 20 години в Берлин. Заложена в субкултурния контекст на 90-те, тази сцена развива широк набор от експериментални форми, свързани с оригиналния начин на изразяване на отделни изпълнители (като trash-pop, electronica, performance и sound art).

Биляна и Инго се интересуват от мигновена, непосредствена композиция, импровизация и директен контакт със заобикалящата ги среда по време на пърформанса. Биляна е динамичен изпълнител, който използва различна музика, звук и движение, съчетавайки модерен и класически репертоар. Инго работи с хореография и съвременен танц.

http://www.bilianavoutchkova.net/

http://ingoreulecke.de/

22.08 (петък) на БигБанда сцена

-->