Вятър и вода

Ветроходни лодки  и моторни водни таксита

pic3

Щом на едно и също място има вятър и вода; щом има  желание да гледаш на сушата откъм водата; щом искаш да дишаш учестено, пришпорил платната и заклещил крака, за да компенсираш наклона на лодката, значи много вероятно е да се срещнем.

И тази година спортен клуб „Вятър и вода” ще бъде на феста. Този път ще отговорим на нуждата ви да се транспортирате по вода с две моторни лодки в началния и крайния ден на феста. През междинните дни ще приберем моторите и ще опънем платната. Каним ви да се повозим заедно из чудните, лъкатушещи форми на Беглика; да се учим как да впрягаме вятъра, за да плаваме; да изпитаме нещо различно.

Ако си паснем, ще ви разкажем и за други плавания, които правим на Искъра, Синеморец и в Гърция.

Ще ви търсим по блясъка в очите. Вие ни търсете по същия начин.

pic1

Повече за нас тук.

-->