Демократизиране на културата?

Можем ли да изобретим още по-демократични принципи за културните си практики? Как да направим културата още по-достъпна, още по-свободна, още по-отворена? Ще се опитаме да търсим алтернативи в три насоки: в сферата на разпространението на културни продукти и тук ще застъпим проблеми като авторски права, отворен код и споделяне на културни блага; по отношение на културните ценности (естетическата сфера, норми и образци, културна традиция и идентичност) ще търсим как да преодолеем принципа на „затваряне на смисъла“; при диалога и съжителството с други културни общности ще разсъждаваме над други задължаващи принципи като толерантност, консенсус, културна мозайка.

Лектор: Валентина Георгиева 

преподавател по културология в СУ „Св. Климент Охридски“, работи в сферите на популярната култура и медийните репрезентации, младежките култури, социални движения. Занимава се активно с феминистка теория и практика, активист е на радикални и анти-системни движения. Повече тук.

demokratizaciq na kulturata

-->