Етично финансиране и справедлива търговия

Знаеш ли какво са етични финанси и справедлива търговия и как те си взаимодействат? Как можеш да участваш в промяната на света към по-устойчиво икономическо развитие?

На тези и други важни въпроси ще ти отговорим ние от Фабрика за идеи  чрез представяне на международния проект PRICE (Promoting Responsible Investments and Commerce in Europe) в контекста на нашите мили географски ширини.

Заедно ще начертаем карта как в България могат да се създадат  различни алтернативни финансови механизми, които да помогнат за развитието на справедливата и местна търговия (Fair & Domestic Trade).

Ще почерпим опит от водещи институции в тази сфера като Банка Етика, Италия и Световната организация за справедлива търговия.

Банка Етика е уникален пример за банка, стартирала като инциатива от хората за хората, в опит да се избегне корумпираната италианска банкова система. Днес банката има 37 000 члена – на годишно общо събрание всички те решават посоката на развитие на банката, което я утвърждава като успешен пример за гражданско участие, отговорност и инструмент, даващ независимост на малки проекти, които обаче са в полза на общността.

Ела, за да почерпиш от нашето вдъхновение, че наистина можем да живеем в общество, чийто основен принцип е солидарността към съседа, света и природата. Свят, в който справедливата търговия и етичните финанси си взаимопомогат за установяване на устойчиво потребление и отговорни инвестиции в България и по света.

[Събитието се осъществява със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на публикацията e единствено отговорност на Прайс и Фабрика за идеи и тя по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз]

-->