За чиста храна: фермерски пазари и хранителни кооперативи

Каква храна консумираме? Къде, как и от кого е произведена тя? Какво можем да направим, за да имаме достъп до по-качествена храна, чието производство не вреди на здравето и на околната среда?

Хранителните кооперативи и феремерските пазари ни помагат да отговорим на тези въпроси. Те създават директен контакт между потребителите и производителите на хранителни продукти, което подобрява връзката между тях, а от там и качеството на храната.

Запознай се с тези два модела на алтернативна и справедлива търговия и промeни съществуващата нефункционираща хранителна система!

За повече информация и включване в съществуващи хранителни кооперативи и фермерски пазари в България виж: www.zazemiata.org и www.hrankoop.com

-->