Зелени Балкани

Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на “Зелени Балкани”,  свързано с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени диви животни.

На Беглика Фест 2014 ще ви разкажем за дейността си и ще представим три презентации на следните теми:
– Завръщането на редки видове – предизвикателства и успехи
– Опазване на прилепите в България
– Спасяване на диви животни
Всяка от тях ще бъде под формата на дискусия  и ще ви покажем как можете да помогнете – било то за първа помощ на птици, за приемането им в Центъра или за опазване на прилепите и редките видове.

Оглеждайте се за нас на поляната!

Повече информация тук.

-->