Ива Съйкова за децентрализацията на културата

? Култура в малкия град? Мисия възможна!

iva sujkova

? Защо не се случи децентрализацията на културата от големите градове към малките населени места?

Ще се опитам  да провокирам участниците в презентацията да разкажат за опита си в организиране на алтернативни събития, включително и алтернативно образование в малки населени места. Да поговорят за културната ситуацията в родните си градове, и заедно да стигнем и извизионерстваме идеята за бъдещо културно  развитие или евентуална промяна, която включва по-малките населени места и селата в България. За мен обезлюдяването, бягството от малките градове, апатията, скепсиса, манталитетните наслагвания са освен всичко огромна възможност за промяна.

iva 3

Лектор: Ива Съйкова

Ива е създател на Галерия „Орловска 10“ в Габрово, арт-мениджър и вдъхновител на съвременната култура в града.

iva profile

-->