Какво е солидарна икономика и има ли тя почва у нас?

Солидарната икономиката е път към изграждане на нов свят отвъд границите на капитализма и централизираното държавно управление. Това е начин  малките хора, отдолу нагоре, да организират сами своите икономически активности като представят микроикономически модел, който изгражда култура  и общество на кооперативизъм, солидарност и взаимопомощ вместо безпощадна конкуренция, алчност, индивидуализъм и изолация. Този вид икономика поставя  социалното благополучие и природата преди печалбите и манията за растеж на БВП; тя отрича централизирания контрол и насърчава споделената  отговорност и демократичното взимане на решения. Инициативите и предприятията в солидарната икономика са кооперативни, колективни и демократично контролирани от самите участници, които поставят  хората и природата преди капитала и изповядват философия на самоинституционализиране, равенство и участие. Това насърчава местното развитие и засилва разнообразните местни култури и традиции.

solidarna ikonomika

На Беглика фест 2014 ще ви разкажем за наистина свободните пазари и дори ще ви покажем нагледно един от тях. Ще чуете и историята на нашия потребителски кооператив, наречен „Свободна храна“.

Свободната книжарница - Пазарджик 2014год

За нас:

Ние сме активисти от цялата страна – София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Бургас, Сливен, Пазарджик, Враца. Не сме свързани от формални организации. От една година и половина  организираме наистина свободни пазари (свободни книжарници, свободно кино), на които се носят вече ненужни, но запазени вещи и всичко е безплатно, може да се взима свободно от всеки на принципа на споделянето.

 

-->