Места на социално смесване: Женския пазар

Могат ли градските бедни да излязат от санитарния кордон на гетото, да намерят място в „нормалния“ град? Могат ли процесите на градско развитие да включват бъдеще за маргиналните населения, или последните са обречени на вечно изтласкване и изолиране? Женският пазар (беш)е такова място на социално смесване, необичайна зона на постоянен контакт между бедност и средна класа. Ще разгледаме как беше организиран живота там и какви предимства носеше най-големият пазар в столицата за нейните бедни. Ще потърсим заедно отговор на въпроса възможно ли е от нашата привилегирована позиция в обществото да бъдем солидарни с маргиналите, да ги подкрепим в градския конфликт без да ги присвояваме в своите интереси? Какво можем да направим за алтернативно бъдеще в ерата след реконструкцията на Женския пазар?

Лектор: Никола Венков, социален антрополог
-->