Марсианска педагогика

Навлизането на алтернативи в образованието в България, въпреки консервативната ни систума, вече е факт. Ориентирането в различните методики и модели от страна на родители, учители и ученици става все по-трудно, а от друга страна все по-важно. Често се сблъскваме и с различни течения в рамките на един и същи модел.
Как да се ориентираме в това море от информация? На како да базираме избора си? Кои са важните въпроси, които трябва да си зададем?

Ще разискваме тези въпроси по време на срещата за Марсианската педагогика с Милена на Беглика фест 2014.
Лектор: Милена Ленева
MilenaLeneva
-->