Политика, политики, политичност, политизация

Огромно умение е да допуснеш собствената си метаморфоза, да се превърнеш в себе си, да се развиеш. В началото този процес е зависим само и единствено от тебе си. Колкото по-силен става, толкова повече започва да включва и околния свят.

Как саморазвиващите се артисти и културни оператори извършват личните си метаморфози в контакт с политиката, политиките, политичността и политизацията е основният въпрос на това време, което ще прекараме заедно.

Речник

Политика – формиране и управление на общото и общността

Политики – стратегически инструменти за развитие на обществения живот

Политичност – съдържание на действеност по отношение на обществото и процесите в него

Политизация – процес на обвързване с политиката и политическото

Лектор: Ида Даниел

IdaDaniel_by_YanaPunkina

 

-->