Прозрачни планини

Гражданско участие за устойчиви планини

В духа на тазгодишното издание на Беглика феста – „Съ-твори Беглика“, ще си устроим тридневно претворяване на рамката, която определя съдбата на планинските ни ресурси. Ще използваме и предимството, че се намираме в Баташка планина, за да ви представим конкретни примери по трите основни теми.

Ден 1: (22 август): 11:00-13:30: ВОДА

„Арда, Марица, Доспат, Места и Струма. Какви са заплахите и възможностите за реките на България”

  • Кратко въведение от Прозрачни планини – за инициативата и онлайн платформата: www.prozrachniplanini.org;
  • Представяне на темите свързани с реките: мВЕЦ-ове и тяхното влияние върху биоразнообразието и хората; изсичане на крайречни гори и прочистване на речни корита, източници на замърсяване и пречистване на битови води, обявяване на нови защитени речни участъци: за отдих и за опазване на икономически-важни зони (вкл. туризъм и спортен риболов);
  • Дискусия и обсъждане на вашите предложения.

 

Ден 2: (23 август): 11:00-13:30: ГОРА        

„Прозрачността в управлението на горите”

  • Кратко въведение от Прозрачни планини – за инициативата и онлайн платформата: www.prozrachniplanini.org;
  • Представяне на темата: управление на горски територии, гражданско участие и какви права ни дава Наредбата за инвентаризация на горите;
  • Дискусия и обсъждане на вашите предложения.

 

Ден 3: (24 август): 11:00-13:30 ЗЕМЯ         

 „Пирин, Рила и Витоша:  Парковете в Югозападна България”

  • Кратко въведение от Прозрачни планини – за инициативата и онлайн платформата: www.prozrachniplanini.org;
  • Представяне на темите свързани с всеки парк: туризъм и спорт – летни и зимни преходи в планината; ски и сноуборд извън писти, строителство – хижи и ски съоръжения, животновъдство, биоразнообразие, горски дейности, нарушения и др.;
  • Дискусия и обсъждане на вашите предложения.

 

Снимачни дни – Видео  Прозрачни Планини”

В рамките на трите дни на фестивала екипът на проекта ще снима видео за Планините заедно с всеки желаещ да се включи. Ще намерите сценария и как можете да участвате на нашия щанд на Беглика.

Ако имате операторски умения и желание да сте част от екипа, пишете ни на: info@prozrachniplanini.org

 

Точка „Прозрачни планини”

Това е мястото, на което ще можете да ни откриете всеки ден от фестивала. Там ще можете да оставите вашите предложения за подобряване управлението на планинските ресурси, да прочетете интересни и важни материали и да си поговорим.

 

Информация за нас, както и интересни четива преди феста ще намерите тук: www.prozrachniplanini.org  и във Facebook.

 

Logo_pr planini

-->