Ролеви игри с Каритас и CVS

Ние от Каритас София и Си Ви Ес България се занимаваме с преподаване на български език на децата-бежанци и търсещи закрила, организиране на работилнички с тях и занимания извън центровете, в които живеят.

На Беглика фест 2014 ще ви представим обща информация , факти и данни за бежанците, както и няколко конктретни истории на бежанци в снимки;

За всички вас,които искате да заявите добра информираност и мнение ще можете чрез специално информационните табла с данни, предоставени от ДАБ, да сверите знанията си по тези наболели въпроси (например колко подадени молби за статут има за последната една година? Откъде идват бежанци най-често? и др.). Сравнението между реалните данни и вашите предположения ще ви даде възможност да разберете как и какво е формирало мнението ви.

Силно застъпен елемент ще са и ролеви игри, които да ви потопоят в реалността на бежанците у нас, например ролята на непридружен малолетен бежанец, дете-бежанец, което е само с баба си, 14-годишен младеж от Афганистан, който не е посещавал училище, 16-годишен младеж от Афганистан, който е художник и владее английски, но не е завършил училище.

karitas vutre

Игрите ще се проведат на 23.08 (събота) и 24.08 (неделя) от 15:00ч.

Освен всичко друго, ще имаме щанд с цветни дървени гердани и гривни, правени по време на работилница за деца в Интеграционния център за бежанци.

-->