Що е то алтернативна валута и защо си мислим, че ни трябват пари, за да сме щастливи

Алтернативните валутни системи и имат ли те почва у нас?

Системи, където парите са единственото средство за обмен на продукти и услуги в определен регион, съществуват навред по света от край време. На някои места те все още работят,  докато на други създават повече напрежение отколкото сигурност заради нестабилната финансова система.  Алтернативата е навлизането на паралелна валута, която използвана демократично и с активното участие на гражданите, би могла да съживи местната икономика.

На форум „Метаморфози“ ще разгледаме какви видове алтернативни валути съществуват, как
работят и какво можем и не можем да очакваме от тях. Ще се опитаме да разберем предимствата и недостатъците им и ще обсъдим кой би бил най-подходящият модел за Беглишкото село, например!

 

Потребление, пари и щастие

Ще започнем с една доста стандартна „научна“ концепция за щастието и икономиката. Идеята за измерване на щастието разклати някои от неокласическите икономически модели, като недвусмислено показа, че Homo Ecomomicus не е само Ecomomicus, но и Philanthropicus, и Ecologicus, и много други. Ще поговорим за така наречения парадокс на Истърлин и защо материалната задоволеност в „развитите“ страни не оказва особено влияние върху щастието на жителите им. Ще обсъдим какво е щастието в България и ще се опитаме да го свържем с различните стилове на живот, които човек може да практикува тук.

 

Лектори: Филка Секулова от Свободен университет, Барселона

 

-->