ФОРУМ ТЕАТЪР

През 70-те години на миналия век, някъде сред бразилските фавели Аугусто Боал измисля изключително мощен инструмент за информиране, осъзнаване и овластяване на огромни групи от хора с различен опит и роля в обществото – Форум театър.

Чрез него зрителят се въвлича в пиесата дотолкова, че се превръща в сценарист и режисьор на участниците в разиграната сценка.

„Фабрика за идеи” припозна метода и вече една година Форум театър групата ни използва метода за въвличане на различни групи заитересовани страни в дискусия по наболели теми като съдбата на Женския пазар в София, сред бурни деветокласници в столична гимназия, на психодрама фест и на още знайни и незнайни места.

Как ще представим Форум театъра на Беглика фест?

Лесно – прибавяме към форум „Метаморфози“ една доза Форум театър и се получава… един истински Метаморфорум! Ще забъркаме и вас в цялата тази магия, а какво ще се получи – ела и виж!

До Беглика!

FT_1

-->