Център за приобщаващо образование

Ставате ли за приобщаване?

Елате на форум „Метаморфози“ на Беглика фест, за да проверим дали може да бъдете приобщени!

Дотогава се подгответе с филмчето „Училището е и мое право“ и си помислете дали образованието ни може да посрещне индивидуалните нужди на всяко дете и да го подкрепи то да развие своя потенциал.

 

За нас:

Центърът за приобщаващо образование /ЦПО/ е българска неправителствена организация, чиято основна цел е да помогне на колкото може повече деца да учат и играят заедно със своите връстници. Ние продължаваме десетгодишната работата на британския фонд Save the Children в България и нашия регион. Ние вярваме, че всяко дете трябва да получи шанса да бъде прието и ценено. Голяма част от нашите проекти и програми са насочени към децата с дислексия, диспраксия, хиперактивност с дефицит на вниманието, аутизъм и др. Знаем, че тази голяма и любима за нас група деца са незаслужено пренебрегнати, неразпознати и неподкрепени. Работим за социално приобщаване и качествено образование за всички деца, както и за закрилата на тези, които се нуждаят. Екипът на центъра работи активно с родители, учители, директори, специалисти, общински и държавни власти, бизнес организации, колеги от страната и чужбина – и се радваме заедно на промяната, която се случва постепенно. Щастливи сме, когато децата – всички деца –  получават възможност да развият своите способности и талант и да живеят щастливо детство.

Мисия:

Ние вярваме, че всяко дете трябва да бъде приобщено и ценено. ЦПО работи за социално приобщаване и качествено образование за всички деца.

На Беглика фест по-големите деца възраст ще могат да се включат в нашата работилница „С ръце и сърце около света“.

-->