ЧУВАМ ДЕТЕТО В МЕН

детето в мен

Моите вътрешни гласове – на мъж или жена, на родител /настоящ или бъдещ/, на дете, на тийнейджър, на скептик, на вярващ, на моите представи, на моите идеи…

Толкова много идеи имаме за това, което е най-правилно за децата, за бъдещето, за младежта, за политиката, за образованието. Често стоим на върха на позицията на знанието, слизаме в падината на несигурността, и отново се катерим нагоре. Търсим, спорим, събираме се със съ-мишленици и съ-творци на нова реалност за нашите деца. Намираме се, и се губим…

Може би тъничкият глас на детето в мен е тази пътеводна светлинка, която ме топли и ме намира; която ме държи за ръка, когато слизам; която ме съпровожда, когато се изкачвам.

Този уъркшоп е една игра на реалности и роли, в която да се прислушам вътре в себе си, и да усетя как чувам детето в мен, и как му отговарям.

21.08 (четвъртък) от 16:30 – 18:30 ч.

Водещи:

Инна Бранева,  психодрама-терапевт и обучител

Константин Бандеров, психодрама-водещ и обучител

-->