Асоциация за родителски кооперативи (АРК)

Родителският кооператив – един свят на израстване и съзряване без неуважение, незачитане, неприемане, безропотно послушание, липса на права и свобода, наказания, оценки и етикети.

 

Родителският кооператив е семейство от семейства, един свят на израстване, съзряване и развитие на детето като пълноценна личност чрез изграждане на социалната компетентност (уважение към другите, способност за общуване в група), емоционалната интелигентност (самоуважение и уважение към личността на другите, зачитане на собствените и чуждите нужди, умение за изразяване и управление на емоции, емпатия) и интелектуалното развитие на децата.

Родителският кооператив – иновативна практика за ранно детско развитие, с устойчива и висококачествена образователна програма, признаваща компетентността на детето като централна фигура и ключовата роля на родителя за пълноценното му развитие.

 

На Беглика Фест 2014, с участието си във Форум МЕТАМОРФОЗИ,  АРК ще представят своята активна гражданска позиция и отношение към отглеждането и образованието на децата.

-->