DJ Invoke

Вълнуват го дълбоките измерения на dub музиката, преплетени с мелодично world звучене. Вярва, че World Dub е музиката на бъдещето – динамична, пулсираща, възвишена, иновативна и същевременно носеща Tribal послания. Убеден е, че истински танцувалната музика не се определя от темпото, а от пулсацията, енергията и настроението, които носи.

23.08 (събота) на Chill Station/Natty Roots дневна сцена

-->