ФОРУМ „МЕТАМОРФОЗИ“

Форум Метаморфози ще се появи на Беглика, за да те провокира, играе, търси и намира решения на най-актуалните предизвикателства пред обществото ни с помощта на супер-силите, притежавани единствено от беглишкото племе. За дните на Фестивала, Форумът ще е “времепространство”, създадено специално да вдъхновява необикновени срещи на необикновени идеи на необикновено място. Това е домът на промяната на Беглика – онази, която искаме да видим да се случва и след фестивала. Онази, която може да ни отнеме години, но може да ни отнеме и много по-малко, когато сме заедно и си позволим да мечтаем и играем с паралелните реалности и собствения си избор. Метаморфози ще познаеш по мястото – създадено, за да те провокира да се впуснеш в приключението, наречено промяна.  Форумът е приключението да сме свободни хора с еманципирано от системата съзнание.

Три са основните съставки на приключението във Форум Метаморфози, където заедно ще търсим алтернативите, които помагат на  едно общество и то нашето – да еволюира :

Образование – каква е възможната промяна в образователната система или комбинацията от образователни подходи,  които могат да разгърнат пълноценно човешкия потенциал?

Култура – какъв е отворения код на културата, която удовлетворява нуждата от духовно и ценностно, лично и общностно развитие? Как може културата да търси и намира иновативни подходи, които отговарят на реалните предизвикателства пред обществото ни?

Икономика – каква е икономиката, която би могла да отрази визията, че прогресът на едно общество не може да бъде измерван единствено с размера на БВП?

Всичко това, но не поотделно, а във взаимодействие. Не фрагментарна, а холистична промяна. Не временна, а устойчива. Повече защо ни е необходим този форум, можеш да разбереш от Манифеста.

 

Някои от темите:

Алтернатвните валути в Европа – възможности в България– Филка Секулова, Свободен Университет, Барселона;

PRICE project  и Банка Етика (Италия) – Възможности за създаване на етични финансови инструменти и мрежа за солидарна икономика

Форум-театър и социо-драма – от фавелите на Бразилия до улиците на България – потенциала на театъра да  бъде инструмент за социална промяна

Движение “Дерастеж” или за развенчаването на мита “Брутен Вътрешен Продукт”

 

Пространството на Форума е игра само по себе си, за да бъде среда за качествени дискусии и смислени  форми на неедностранчиво колективно учене.

 

Вечер трите теми се сливат в големия форум, където деня приключва с Playback театър, обърнат към наученото и случилото се през деня.

Съорганизатор на Форума е „Фабрика за идеи“
-->