Live Trance Circle

Live Trance Circle e пътуване в пространството, създадено от звуци, ритъм, хармония и тишина… отвъд думите, отвъд ограниченията на конкретната социо-културна идентичност, име, пол, лична история, идеи за възможно или невъзможно… пътуване в БЯЛОТО, в неизвестното, в Тишината, в тъмнината, която сияе… Наричаме тази практика „Live trance“ – музикална медитация импровизация, чието единствено правило е „БЕЗ ДУМИ”. Общуваме музикално, звуково, сетивно, само не и вербално!
Live Trance Lab е отворена система – всеки с будно и внимателно съзнание е добре дошъл да стане част от музикалното пътуване-изследване. Предварителни музикални умения НЕ са необходими! Разполагаме с уникални музикални инструменти от цялата планета. Търсете уютна шатра, пълна с музикални инструменти, в по-отдалечените и тихи места на феста.

 

За повече информация и контакти: www.globalvisioncircle.org & Facebook

-->