‬“С дъх на приключение“ 27 юли – 02 август 2014 г.

‬“С дъх на приключение“ – приключения сред горите, пещерите и езерата на западни Родопи.

Дата за провеждане: 27 юли – 02 август 2014 г. Краен срок за записване: 15.07.2014 г.

Едноседмична приключенска програма насочена към деца и младежи на възраст между 10 и 16 години. Програмата е подходяща за деца, които имат предварителен опит в приключенски лагери, бивакуване и други дейности на открито.

Програмата включва следните дейности:

- пешеходни и колоездачни преходи в района на Велинград и Беглика;
- спелеология – посещение на пещерите „Лепеница“ и „Сърната“;
- ориентиране – изкачване до връх „Голяма Сютка“ и посещение на резерват „Беглика“;
- плаване с кану във водите и из островите на язовир „Голям Беглик“;
- бивакуване сред прекрасните гори и поляни на Родопите;
- екипни игри и задачи.

Детайлно описание на програмата

Ден 1.   Пещера „Лепеница“.   Пристигане във Велинград. Първоначална ориентация и начало на курса. През този ден ще посетим една от известните родопски пещери – „Лепеница“. Пещерата е проучена и картирана. Общата и дължина е около 1400 метра, които са развити на три нива. Тук могат да бъдат видяни почти всички форми характерни за българските пещери – сталагмити, сталактити, сталактони, драперии, синтрови езера, пещерни бисери и рози. Пещерата не е благоустроена и посещението става с помощта на изкуствено осветление и водач. Проникването в пещерата не крие рискове и технически трудности.
След посещението на пещерата и кратка беседа на тема пещери и карстови форми продължаваме към следващата цел за деня – местността „Качаков чарк“, разположена в подножието на връх „Голяма Сютка“. На това място организираме първия си бивак и след изграждането на палатките и събиране на дърва за лагерния огън ще хвърлим поглед върху картата и компаса. С тяхна помощ ще се придвижваме из родопските дебри в следващите няколко дни.

Ден 2. Връх „Голяма Сютка“. През този ден ни предстои да се изкачим до третия по височина връх в Родопите – „Голяма Сютка“ (2186 мн.в.). От местността „Качаков чарк“ с помощта на карта и компас ще открием отдавна изоставени пътеки, които ще ни изведат до най-високата точка на върха. Панорамата, откриваща се от върха е чудесна – на запад и север хоризонта се очертава от масивите на Рила и Пирин, а на юг и изток погледа обхожда безкрайните дипли на Родопите. След кратка почивка за обяд продължаваме към втората задача за този ден, а именно откриването на най-подходящия път за слизане до долината на река Семиза и местността „Газинчев чарк“, където ще организираме втория си лагер.

Ден 3. Резерват „Беглика“. Приключението продължава на две колела. От местността „Газинчев чарк“ се спускаме с колела по живописната долина на река Семиза, която ни отвежда до границите на резервата „Беглика“. Резервата е създаден преди повече от петдесет години с цел опазването на естествените масиви от смърчови гори. Средната възраст на горите тук е около 130 години, като отделни екземпляри достигат до 180 – 200 години. Резервата е естествено обитание на множество интересни растителни и животински видове като алпийското сграбиче и птицата глухар. Преди да навлезем в резервата оставяме велосипедите и поемаме по екопътека „Беглика“. Пътеката следи поречието на река Суйсуза и ни дава възможност да се докоснем до девствената природа в тази част на Родопите. Тук ще имаме възможност да „построим“ въжена установка над реката и да научим малко повече за работата с въже и катерачен инвентар. След посещението на резервата отново се мятаме на колелата и продължаваме към местността „Беглика“ и бреговете на язовир „Голям Беглик“, където отсядаме за нощувка в горски център „Чатъма“.

Ден 4. Ориентиране с кану във водите на язовир „Голям Беглик“. След като вече успяхме да се ориентираме и пресечем планината от Велинград до Беглика, през този ден ще опитаме нещо ново – ориентиране във вода. Целта ни е с помощта на карта и компас да открием определени точки, разположени в различните частни на езерото. С откриването на всяка следваща точка ще се приближаваме до големия остров, разположен в средата на язовира. Именно тук ще си изградим импровизиран бивак и ще се научим как да се справяме сред природата с подръчни средства.

Ден 5. Пещера „Сърната“. Знаем, че някъде на острова има пещера. Легендата разказва за сърната, която е дала името и, а нашата цел за деня е да я открием, да се спуснем в нея и да разберем какви тайни крие в себе си. Следобяда се връщаме до горски център „Чатъма“, където ще прекараме времето си във възстановяване на силите и дискусия на преживяното до момента.

Ден 6. Работа с въже и въжена градина. Този ден ще посветим на подобряване на уменията ни за работа с въже и катерене. Ще обсъждаме различните видове възли, работата с катерачен инвентар и начините за безопасно катерене и преминаване на сложни участъци. След като направим това ще приложим наученото, използвайки изградената в горски център „Чатъма“ въжена градина и катерачна стена. През втората част на деня ще обсъдим възможните варианти за постигане на целта за следващия ден, а именно достигане до Велинград с колело.

Ден 7. Големия финал или как да се върнем обратно, там откъдето започнахме…В планината винаги има различни начини да се достигне от точка А до точка Б. Така е и в случая с маршрута от Беглика до Велинград. Има няколко варианта, а придобитите в рамките на курса знания и умения би трябвало да ни подскажат кой вариант е най-удачен за нас. При всички положения целта ни е да се върнем там, където започнахме – Велинград. Как ще го направим? Това са подробности….

  Условия за участие

Съгласие за участие и подходящо здравословно състояние. Участниците трябва да попадат в определената за курса възрастова група. Те трябва да бъдат в добро здравословно състояние, което се декларира с нарочна декларация. Задължително е попълването на декларация за съгласие за участие от страна на родителите на участника.

Настаняване. Участниците се настаняват на палатки и в общи помещения в горски център „Чатъма“

Храна. В рамките на курса децата се хранят три пъти на ден, като задължително минимум едно от ястията е сготвена храна.

Екипировка. Всеки участник сам осигурява личната си екипировка. Тя включва подходящи дрехи и обувки, спален чувал,фенерче, санитарни принадлежности и др. Ние предоставяме специализираната екипировка – палатки, шалтета, планински велосипеди, лодки, каски, спасителни жилетки, катерачен инвентар, карти, компаси.

Транспорт. Курса започва и завършва във Велинград. Транспортирането до и от тази точка може да бъде извършено от родителите на участника или с организиран от наша страна транспорт, което става при предварителна заявка.

Такса за участие: 280 лв. Таксата включва настаняване, храна, инструктори, специализирана екипировка, застраховка. Таксата не включва стойността на транспорта, както и осигуряването на лична екипировка. Таксата е валиндна при минимум 8 участника.

Дата за провеждане: 27 юли – 02 август 2014 г.

Краен срок за записване: 15.07.2014 г.

Въпроси, коментари и записвания:   

Христо Николов‬ – 0897 247 241  и  Васил Тодев ‬- 0885 184 342 

mail: bikearea@gmail.com  

-->