„С ДЪХ НА СМОЛА“ 13-19 юли 2014 г. и 3-9 август 2014 г.

Дати за провеждане: 13-19 юли 2014 г. и 3-9 август 2014 г. 
Краен срок за записване: 30.06.2014 г. за първия лагер и 25.07.2014 за втория лагер

„С дъх на смола“ е въвеждаща програма за придобиване на първоначални умения и знания за различни дейности сред природата. В рамките на курса участниците придобиват умения в следните дейности – бивакуване сред природата (палене и поддържане на огън, изграждане на палатка, управление на отпадъци и т.н.), ориентиране и работа с компас, катерене, плаване с кану, планинско колоездене, разпознаване на растения и животни.

Програмата на курса „С дъх на смола“ е базирана на методите на неформалното образование. В рамките на отделните занимания и екипни игри участниците в курса развиват усещането си за лична отговорност, екипност, инициативност и взаимопомощ. Програмата е подходяща за деца и младеци на възраст между 9 и 16 години.

Програмата включва следните дейности:

- пешеходни и колоездачни преходи в района на Беглика и местността „Чатъма“;
- ориентиране – получаване на първоначални знания за работа с компас и ориентиране в полигон;
- плаване с кану във водите, около островите на язовир „Голям Беглик“;
- бивакуване сред гората на защитена местност „Чатъма“;
- екипни игри и задачи.

Детайлно описание на програмата

Ден 1. Пристигане и ориентация. Участниците пристигат в местността „Беглика“. Следва първоначално запознаване и кратък преход до горски център „Чатъма“. Построяваме лагера си в гората на едноименната защитена местност и се запознаваме с реда за пребиваване в горския център и разпределяме ролите на отделните участници.Практиката ни по време на лагерите е да раздаваме на ротационен принцип различни роли, които осигуряват равномерното и равнопоставено включване в отделните дейности на всеки участник. Ролите, които получават участниците са: пазител на огъня (тези, които се грижат за събирането на дърва и поддържането на лагерния огън), будилник (този, който се грижи за навременното събуждане на лагерниците), фотограф/репортер, който има грижата да „запечата“ моментите от преживяванията и т.н.

Ден 2. Ориентиране и работа с компас. След вкусна закуска и тонизираща игра ще проведем кратко теоретично запознаване относно принципите за работа с компас и различните възможности за ориентиране в природата – компас, GPS, небесни тела, природни знаци и антропогенни обекти. След обяд прилагаме на практика наученото през този ден. За целта правим полигон за ориентиране в околностите на горски център „Чатъма“ и участниците в курса имат възможността да поставят и намерят отделни контролни точки. Следва разбор на наученото през деня, вечеря и сладки приказки и разкази край лагерния огън.

Ден 3. Социален проект. Нашата философия е, че освен консуматори на блага, ние трябва да създаваме такива. По тази причина участниците в курса имат възможността по свой избор да направят нещо, което да окаже положително влияние върху средата, в която пребиваваме. Възможните дейности включват подобряване на условията в лагера (изграждане на пейки, маси, кофи за смет), създаване на пособия за хранене и наблюдение на животни, почистване на околността от битови отпадъци и т.н. Избора на дейност се инициира от самите участници, след което дискутираме различните възможности за случване на инициативата, разпределяме роли и отговорности и преминаваме към фактическото реализиране на дейността. Благодарение на социалните проекти, които реализираме, участниците в курса имат възможността да „оставят нещо от себе си за тези, които идват след тях“ и да ползват направеното в предишните години.

Ден 4. Вода. Плаване с кану. През този ден ще придобием основни познания за гребане в спокойни води. За целта изучаваме основните принципи за безопасност, техники на гребане и управление на кану, както и някои специфични особенности характерни за плаването в спокойни води. След инструктажа и сухите тренировки се отправяме на плаване сред водите и живописните заливи на язовир „Голям Беглик“.Достигайки до големия остров спираме за пикник, след което се отправяме към някои от ръкавите на езерото, които предоставят чудесни гледки към залязващото слънце. Разбира се не подминаваме и възможността за забавление – импровизираните плажове по брега на езерото ни предоставят чудесна възможност за това.

Ден 5. Въжета, катерене и въжена градина. Взеизвестно е, че всяко дете иска да се покатери някъде, да надникне зад някой дувар или да изкачи някоя скала. Това е чудесно, но е добре да знаем как да правим това безопасно. Именно уменията за катерене, осигуряване и преодоляване на фобия от височина са акцента на днешния ден. Отново започваме с теоретична подготовка, като рзглеждаме основните принципи на катеренето, начините за осигуряване, работата с въже и катерачен инвентар. След обяд „превземаме“ въжената градина изградена в рамките на горски център „Чатъма“ и практикуваме наученото, преминавайки по отделните въжени елементи.

Ден 6. Колела. Шестия ден от програмата е посветен на планинското колоездене. Ще научим какво представлява планинско колело, как да караме безопасно в планината, как да поддържаме велосипеда си в изправност и някои други тънкости, които сме научили през годините обикаляйки планините на две колела. След обяд правим панорамна обиколка на язовира, а вечерта край лагерния огън говорим за преживяното и наученото по време на лагера.

Ден 7. „Сърце на лагера“ и отпътуване. Всяко хубаво има своя край…положителното е, че този край може да даде ново начало на нещо прекрасно. Записваме на лист хартия най-силините си впечатления, правим снимки за спомен и правим кратък преход към мястото на отпътуване.

Условия за участие

Съгласие за участие и подходящо здравословно състояние.   Участниците трябва да попадат в определената за курса възрастова група. Те трябва да бъдат в добро здравословно състояние, което се декларира с нарочна декларация. Задължително е попълването на декларация за съгласие за участие от страна на родителите на участника.

Настаняване. Участниците се настаняват на палатки и в общи помещения в горски център „Чатъма“;

Храна.   В рамките на курса децата се хранят три пъти на ден, като задължително минимум едно от ястията е сготвена храна.

Екипировка.   Всеки участник сам осигурява личната си екипировка. Тя включва подходящи дрехи и обувки, спален чувал,фенерче, санитарни принадлежности и др. Ние предоставяме специализираната екипировка – палатки, шалтета, планински велосипеди, лодки, каски, спасителни жилетки, катерачен инвентар, карти, компаси.

Транспорт.   Курса започва и завършва в местността „Беглика“. Транспортирането до и от тази точка може да бъде извършено от родителите на участника или с организиран от наша страна транспорт, което става при предварителна заявка.

Такса за участие:   250 лв. Таксата включва настаняване, храна, инструктори, специализирана екипировка, застраховка. Таксата не включва стойността на транспорта, както и осигуряването на лична екипировка. Таксата е валиндна при минимум 8 участника.

Дати за провеждане: 13-19 юли 2014 г. и 3-9 август 2014 г.

Краен срок за записване: 30.06.2014 г. за първия лагер и 25.07.2014 за втория лагер

Въпроси, коментари и записвания:   

Христо Николов‬ – 0897 247 241  и  Васил Тодев ‬- 0885 184 342 

mail: bikearea@gmail.com  

 

-->