Управление на отпадъците

Беглико-боклуко-философия, или как да консумираме по-малко и да удължим живота на материалите които използваме

Тази година ще се опитаме с ваша помощ да разделим и рециклираме максимално количество отпадъци по време на фестивала. Не се учудвайте ако на някои от хранително-питейните места ви поискат депозит за халбата бира или чинийка, за да си ги пазите и ползвате до края на фестивала. А защо да не си донесем от вкъщи истински КАНЧЕТА или ЧАШИ, чинийки, вилички и лъжички? Така няма да се налага да изхвърляме десетки пластмасови чашки и чинийки след всяко ядене или напитка…

КАК И КЪДЕ ДА СИ ХВЪРЛЯМЕ ОТПАДЪЦИТЕ

На фестивала ще има около 30 пункта за РАЗДЕЛНО събиране на отпадъци: в Лагер 1 и 2, както и в самата фестивална зона. Разделяме боклука на 4 различни вида, обозначени с четири различни цвята: жълт за платсмасите и металите (бутилки, найлонови торбички, опаковки), син за хартията, картона и тетрапака (опаковки от сокове), зелен за стъклото и сиво-черен за останалите отпадъци, които не стават за рециклиране, особено опаковките, замърсени с хранителни продукти. На територията на фестивала ще има и 3 КОМПОСТЕРА – специални места, предназначени за изхвърляне на хранителните остатъци (т.нар. органични отпадъци). Най-важното при разделното събиране е да не смесваме хранителни остатъци с вторичните суровини (пластмаса, хартия, стъкло, метал).

Благодарение на Екопак България, рециклируемите отпадъци ще бъдат предадени за един следващ живот. От нас се иска да ги разделим правилно и за целта вижте наръчникa за разделяне на отпадъци. Особено важно е да не изхвърляте хранителни отпадъци в цветните чували, тъй като те правят бъдещите материали за рециклиране неизползваеми. Например, ако имате мазна хартиена чинийка, по-добре си я изхвърлете в сиво-черния чувал за общи отпадъци, отколкото в синия чувал при хартиените.

Около всеки пункт ще кръжат отряд доброволци, които да се грижат и ви помагат за правилното разделяне на отпадъците, разпознайте ги по цветните гривнички и им помогнете. Така ще е лесно за всички, и най вече за природата.

КОМПОСТЕРИ И КОМПОСТНИ ТОАЛЕТНИ
Хранителните отпадъци са едни от най-важните, те трябва да бъдат отделени от останалите, за да не ги замърсят и да бъдат рециклирани, най-лесно се връщат в природата, и най-вече – получаваме компост (един вид тор).

Що е то компостиране ли?
Компостирането е естественият начин на природата да преработва и рециклира органичните си отпадъци. Това е аеробен процес (разграждане при наличието на кислород), крайният резултат от който е получаването на един изключително полезен продукт: компостът, естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за нашите растения. Така, опозотворявайки нашите органични отпадъци, ние подобряваме почвените характеристики на гората. [1]

КАК ДА КОМПОСТИРАМЕ ПРАВИЛНО

Какво да слагаме!
Хранителни отпадъци – за предпочитени сурови (обелки от плодове и зеленчуци), кафе, пакетчета от чай, филтри, начупени черупки от яйца. За да получим компост, трябва да покрием тези “зелени” органични отпадъци с дървени стърготини, зелени и сухи листа, окосена трева, шишарки и борови иглички.

Какво да не слагаме!
Могат да предизвикат неприятни миризми и да привлекат гризачи или насекоми:
– Месо, риба и кости
– Млечни продукти
– Мазнини и олио

Mогат да съдържат вредни за растенията вещества:
– Пепел от въглища или от химично-обрботвани дървени материали
– Филтри от цигари

Mогат да съдържат паразити, червеи, глисти, патогени или вируси вредни за хората:
– Кучешки и котешки изпражнения

КОМПОСТНИТЕ ТОАЛЕТНИ

На фестивала, както всяка година, ще има компостни тоалетни, като така се стараем да намалим замъряването от човешките екскременти, получавайки тор и пестейки вода, а и не на последно място, намалявайки неприятните миризми.

Как работи компостната тоалетна и как да я ползваме

Компостните микроорганизми като червейчета, гъби и други видими и невидими същества ще заработят само когато смесим нашите човешки отпадъци с други органични отпадъци – затова във всяка тоалетна ще намерите чувалчета с дървени стърготини, с които да посипваме слез използване на тоалетните. Без това на нашите малки приятели ще им е много нитратно, и така ще предотрватим всякакви лоши миризми. След края на фестивала ще покрием компостните тоалетни със сухи материали и ще оставим за една година малките компостерчета да работят и превърнат всичко в пръст.

Тук може да прочетете малко повече факти за компостните тоалетни: http://www.permaship.org/Home/permaculture-concepts/compost-toilet

Eдна стъпка по-близо до стратегията “Нулеви отпадъци”
Въпреки че рециклирането е една стъпка към решението, решението на проблема с отпадъците е доста по-сложен и започва с произвеждането на продукта, който в крайна сметка ще изхвърлим. Затова ни се иска да насочим вниманието ви към стратегията “Нулеви отпадъци”.

“Нулеви отпадъци” е стратегия, която съчетава общностни практики, като повторно използване, поправяне, рециклиране, обезвреждане и компостиране, с промишлени практики като премахване на токсини и промяна в дизайна на изделията. Тъй като единствената позната система със 100% ефективност е природата, “Нулеви отпадъци” работи в същата насока, включвайки дейности за намаляване на обема и токсичността на образуваните отпадъци, разделно събиране, рециклиране, компостиране, поправка и повторна употреба на предметите и веществата. Нуждата от прилагане на подобна стратегия се подчертава от факта, че близо 94% от материалите, използвани в производството, стават отпадъци още преди да е произведен самия продукт, а 80% от продуктите изхвърляме до 6 месеца след производството им.
Тук може да намерите малко повече информация за стратегията “Нулеви отпадъци”

Наръчник за боклуко-разделянето

СИН ЦВЯТ
Изхвърляй в синия чувал само хартиени и картонени отпадъци, като например:
– вестници и списания;
– изпразнени кутии от сокове и мляко;
– кашони и други хартиени и картонени опаковки;
– картонени кутии от сладки, бонбони, яйца, обувки и др.;
– хартиени торбички и чували.

В съдовете за разделно събиране на хартия не се допуска изхвърлянето на:
– битови отпадъци (например салфетки, санитарни материали, угарки);
– силно замърсени или омаслени хартиени и картонени отпадъци (напр. мазна кутия от пица);
– хартии с нанесени специални покрития (напр. метални и пластмасови фолиа);
– всякакви други отпадъци, които не са хартиени.
– Кутиите и кашоните трябва да са предварително сгънати.

Помни! Хартията се приема в заводите за рециклиране само когато е чиста!
Ако изхвърлиш при чистата хартия органични отпадъци, мазнини, строителни отпадъци, кални клони и листа, унищожаваш труда на всички преди теб и спираш процеса на рециклиране!
– Всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета.
– 1 килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра питейна вода.
– Всеки тон рециклирана хартия спестява използването на 4 кВт/ч електроенергия.
– Хартията може да се рециклира от 5 до 7 пъти, след което се разпада.
– 90% от всички картонени опаковки могат да се рециклират

ЖЪЛТ ЦВЯТ
Изхвърляй в предоставения съд само пластмасови отпадъци от опаковки, като например:
– пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, олио и бира;
– кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко;
– туби и шишета от козметика и санитарни продукти;
– пластмасови чаши и тарелки /почистени от остатъците от храна/, палета и каси;
– метални кенчета от напитки и почистени консервени кутии;
– Капачки от буркани и бутилки;
– найлонови торбички, стреч фолио и опаковъчно фолио.

В съдовете за разделно събиране на пластмаса не изхвърляй:
– блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества;
– домакински електроуреди, авточасти и др.;
– отпадъци, които не са пластмасови.

Преди да изхвърлиш пластмасовите опаковки:
1) Изпразни ги от съдържанието им и ги почисти /например избърши мазнината с хартиена салфетка или изплакни/;
2) Смачкай бутилките, чрез навиване, за да изкараш въздуха и да намалиш обема им, след това ги запуши с капачката.

Помни! Пластмасата се разгражда с години и замърсява най-много природата!
Внимавай да не изхвърлиш угарка от цигара при пластмасовите отпадъци. Запалените пластмасови отпадъци се гасят много трудно и замърсяват с отровни емисии въздуха.
Пластмасата е много лека, а с голям обем. Трябва максимално да я смачкаме, за да съберем повече в камиона. Така спестяваме гориво и намаляваме вредните емисии, изхвърляни във въздуха при транспортиране.
– Един тон рециклирана пластмаса спестява електричеството на едно българско домакинство за две години;
– Енергията, отделена при рециклирането на 1 алуминиева кутия, стига за 3 часа телевизионно време;
– От 1250 кг алуминиеви вторични суровини се получава 1 тон алуминий – алуминият се рециклира изцяло и процесът може да бъде безкраен.
– Рециклирането на един тон стомана спестява 1.5 тона желязна руда, 40% вода, 75% енергия и 85% по-малко въглеродни емисии във въздуха.

ЗЕЛЕН ЦВЯТ
Изхвърляй в предоставения съд само стъклени отпадъци от опаковки:
– Буркани от всякакви храни;
– Бутилки от всякакъв вид и цвят;
– Стъклени бурканчета и шишета от козметични продукти.

В съдовете за разделно събиране на стъкло не изхвърляй:
– Счупени чаши и чинии;
– Порцелан и изделия от огнеупорно стъкло;
– Крушки и луминесцентни лампи;
– Стъкло от прозорци и огледала;
– Автомобилни стъкла.

Преди да изхвърлиш стъклените опаковки:
1) Махни капачките и тапите;
2) Изпразни ги от съдържанието им /и без това са тежки/
3) По възможност ги изплакни /не е задължително, но помага да не полепва кал и прах/.

Помни! Стъклото за бутилки и буркани и плоското стъкло /за прозорци/ се преработват по различен начин, затова не трябва да се смесват.
Камъните и порцелана пречат най-много при преработката на стъкло, тъй като не се топят в пещите.
На практика стъклото се рециклира безкрайно много пъти /казват, че до 2000, но дали някой ще има време да ги преброи/.

– Рециклирането на една стъклена бутилка спестява енергията, с която вашият компютър може да работи 25 минути, а вашата перална машина – 10 минути.
– 1 тон рециклирано стъкло спестява 600 кг. кварцов пясък;
– 1 тон рециклирано стъкло спестява 180 кг. сода каустик;
– 1 тон рециклирано стъкло спестява 315 кг. CO2;
– Стъклото се рециклира 100%.

От екипа на За Земята

logo-ZaZemiata

www.zazemiata.org

 

-->